Założycielka nieformalnej organizacji GośćInność i autorka projektu edukacyjnego o tożsamej nazwie. Doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada przedmiot „Globalna odpowiedzialność. Rola korporacji”. Bada przedsiębiorczość uchodźców/czyń na przykładzie Szwecji, gdzie ukończyła studia magisterskie Peace and Conflict na Uniwersytecie w Uppsali. Interesuje ją polityka migracyjna i prawa człowieka, w tym prawa kobiet. Autorka kilku tekstów i wywiadów opublikowanych w Codzienniku Feministycznym. Absolwentka Letniej Akademii Praw Człowieka Humanity in Action i Humanity in Action Senior Fellow.

 

Trenerka, facylitatorka, koordynatorka projektów edukacyjnych i rzeczniczych, kampanierka. Autorka scenariuszy i publikacji edukacyjnych oraz e-learningu „Jak mówić o większości świata?” dla Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). Na co dzień związana z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, przynależy do zespołu trenerskiego PAH. Absolwentka europeistyki, studentka antropologii kulturowej. Obecnie zajmuje się badaniem migrantów i migrantek w przestrzeni miejskiej w Warszawie i okolicach.

Tłumaczka, absolwentka filologii bułgarskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2015). Pasjonatka podróży do miejsc nieoczywistych, entuzjastka edukacji demokratycznej w duchu metod Stefanii Wilczyńskiej i Janusza Korczaka. Archeolożka herstorii. Prowadzi bloga "Zwykły Zeszyt" oraz podróżniczy kanał na YouTube "Zwykły Vlog" . Poprzez swoją internetową działalność walczy z popularnymi stereotypami płciowymi, etnicznymi i religijnymi. W czerwcu 2017 r. ukończyła Letnią Akademię Praw Człowieka w Sarajewie. 

Please reload

Nina Łazarczyk
Magda Bodzan
Sylwia Dimtchev

© 2018 GOSCINNOSC